ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

23/2023 Otrzymanie zamówienia na wykonanie specjalistycznych szczelnych kontenerów do transportu odpadów radioaktywnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 kwietnia 2023 r. otrzymał od Klienta działającego na rynku niemieckim zamówienie na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem do transportu odpadów radioaktywnych o łącznej wartości 2.052.552,67 zł Zamówienie obejmuje wykonanie kontenerów o stopniu szczelności jaki jest wymagany w procesach przechowywania i transportu w nich odpadów radioaktywnych. Zamówienie będzie wykonywane z materiałów powierzonych przez Klienta. Spółka zobowiązana jest w trakcie realizacji tego zamówienia do przeprowadzenia wymaganych zamówieniem i właściwymi normami testów szczelności wykonanych kontenerów. Kontenery te będą wykorzystywane przez elektrownie atomowe do transportu odpadów radioaktywnych powstałych przy produkcji energii elektrycznej. Termin realizacji zamówienia ustalono sukcesywnie od 12 czerwca 2023 r. do 4 września 2023 r. Realizacja zamówienia nie przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych. Pozostałe szczegółowe warunki zamówienia oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień. Informacja o otrzymanym zamówieniu została uznana za istotną dla Spółki, ze względu ze względu na kontynuację dotychczasowej współpracy z Klientem, a także na możliwe perspektywy otrzymania kolejnych zamówień w zakresie szczelnych kontenerów do transportu i przechowywania odpadów radioaktywnych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
19-04-2023 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
19-04-2023 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu