ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

21/2023 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2022 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2023 r., informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2022, z dnia 21 kwietnia 2023 r. na dzień 28 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
13-04-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
13-04-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu