ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

18/2023 Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 27 marca 2023 r

Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zgodnie z art. 70 pkt 3 – Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A., _ Emitent_ przekazuje informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., które odbyło się w dniu 27 marca 2023 r.

Zestawienie uwzględnia liczbę zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 27.03.2023 r., liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi na ZWZ w dniu 27.03.2023r, ich procentowy udział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów.:

1. Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski
– Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 27.03.2023 r: 2.962.000
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 2.962.000
– procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 27.03.2023 r.: 59,79 %
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 22,78 %

2. Pan Marcin Garus
– Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 27.03.2023 r: 1.395.873
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 1.395.873
– procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 27.03.2023 r.: 28,18 %
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 10,74 %

3. Astalis Sp. z o.o.
– Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 27.03.2023 r: 312.000
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 312.000
– procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 27.03.2023 r.: 6,30 %
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2,40 %

4. Aleksandra Sobolewska
– Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 27.03.2023 r: 284.000
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 284.000
– procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 28.02.2023 r.: 5,73 %
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2,18 %

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
27-03-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
27-03-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu