ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

16/2023 Otrzymanie koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 24 marca 2023 r. Spółka otrzymała koncesję udzieloną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

1_ wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, określonych w pozycjach: WT III – WT V _elementy i podzespoły_ Część IV załącznika Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji _Dz.U. z 2019 r. poz. 1888_,
2_ wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, określonych w pozycjach: WT II, WT VI – WT XII, WT XIII ust. 1-2 i WT XIV ust 1-4 i ust. 8-12 Części IV załącznika – Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT do w/w Rozporządzenia,
3_ obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, określonych w pozycjach: WT II – WT XII, WT XIII ust. 1-2 i WT XIV Części IV załącznika – Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT do w/w Rozporządzenia,
4_ obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, określonych w pozycjach: WT XIII ust. 3-4 Części IV załącznika – Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT do w/w Rozporządzenia.

Koncesja została udzielona na 50 lat. Miejscem działalności koncesyjnej jest siedziba Emitenta w Chojnicach przy ulicy Przemysłowej 15. Datą możliwości rozpoczęcia działalności objętej koncesją jest data doręczenia decyzji o udzieleniu koncesji.

Otrzymanie koncesji przez Emitenta jest związane ze strategicznymi kierunkami rozwoju działalności. Zakres udzielonej koncesji znacząco poszerza możliwości obecnej działalności operacyjnej, jak również pozwoli zwiększyć skalę działalności w przyszłości na rynku wojskowym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
24-03-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
24-03-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu