ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

14/2023 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i zmiany składzie Komitetu Audytu

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu 11/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w związku z odwołaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pana Adriana Strzelczyk i powołaniem w jego miejsce Pana Kamila Paduch informuję, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę o wyborze z dniem 1 marca 2023 r. Pana Kamila Paduch na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmian w składzie Komitetu Audytu Spółki:
– odwołano dotychczasowego członka Komitetu Audytu Panią Aleksandrę Kucharską,
– w miejsce ww. członka Komitetu Audytu powołano Pana Kamila Paduch.
Biorąc pod uwagę powyższe skład komitetu Audytu przedstawia się następująco:

Przewodniczący Komitetu Audytu – Arkadiusz Domińczak
Członek Komitetu Audytu – Wojciech Kołakowski
Członek Komitetu Audytu – Kamil Paduch

Emitent informuje jednocześnie, iż Komitet Audytu w zmienionym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
01-03-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
01-03-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu