ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

3/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZAKŁADU BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757, dalej „Rozporządzenie”_, podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2023 roku:

– Jednostkowy raport roczny za 2022 r. – 21 kwietnia 2023 r.
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 22 maja 2023 r.
– Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 22 września 2023 r.
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 20 listopada 2023 r.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie że zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
20-01-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
20-01-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu