ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

24/2022 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 04 lipca 2022 r. wpłynęły do siedziby Emitenta od spółki działającej na rynku niemieckim zamówienia, na wykonanie kontenerów wraz z dodatkowymi elementami z przeznaczeniem dla sił zbrojnych NATO, na łączą wartość około 3.763.839,60 zł. Terminy realizacji poszczególnych zamówień przypadają na okres od 29.08.2022 roku do 07.11.2022 roku. Realizacja zamówień nie przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych. Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień. Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na kontynuację dotychczasowej współpracy z klientem, a także możliwe perspektywy otrzymania kolejnych zamówień oraz biorąc pod uwagę, iż łączna wartość wszystkich zamówień pozyskanych w ramach umów do realizacji przekracza stosowane przez Emitenta kryterium umowy istotnej wartości. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
04-07-2022 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
04-07-2022 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu