ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

23/2022 Otrzymanie zamówień z branży offshore

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w okresie od dnia 03 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku otrzymał od kontrahentów z branży offshore zamówienia na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na rynek skandynawski na łączną wartość 3.509.745,16 zł.

Ostateczny termin wykonania zamówień i dostawy wszystkich kontenerów przypada na koniec września 2022 roku, natomiast Emitent zgodnie z ustalonymi harmonogramami sukcesywnie przekazuje kontrahentom przygotowane kontenery.

Realizacja zamówień nie przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na możliwe perspektywy otrzymania kolejnych zamówień oraz biorąc pod uwagę, iż łączna wartość wszystkich zamówień pozyskanych w ramach umów do realizacji przekracza stosowane przez Emitenta kryterium umowy istotnej wartości.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
30-06-2022 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
30-06-2022 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu