ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

22/2022 Całkowita spłata wierzytelności objętych układem.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu 37/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Spółka dokonała ostatecznej spłaty wierzytelności objętych układem zatwierdzonym postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w dniu 5 grudnia 2018 r.

W związku z faktem, że Emitent dokonał spłaty wierzytelności objętych układem przed ustalonym terminem, który przypadał na 24 lutego 2024 r. Zarząd Emitenta w nawiązaniu do powyższego niezwłocznie złoży do Sądu wniosek o wydanie postanowienia o wykonaniu układu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
28-06-2022 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
28-06-2022 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu