ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

21/2022 Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu 27 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę nr 10 w przedmiocie wyboru członków Komitetu Audytu.

W oparciu o powyższą uchwałę Rada Nadzorcza Emitenta wybrała spośród swoich członków trzech członków Komitetu Audytu w osobach:

  1. Arkadiusz Domińczak – Przewodniczący Komitetu Audytu
  2. Wojciech Kołakowski – Członek Komitetu Audytu
  3. Aleksandra Kucharska – Członek Komitetu Audytu


Członkowie Komitetu Audytu zostali powołani na okres kadencji Rady Nadzorczej, który wynosi 3 lata.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
27-06-2022 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
27-06-2022 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu