ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

19/2022 Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zgodnie z art. 70 pkt 3 – Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A., _ Emitent_ przekazuje informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2022 r.

Zestawienie uwzględnia liczbę zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 27.06.2022 r., liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi na ZWZ w dniu 27.06.2022 r, ich procentowy udział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów.:

 1. Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski
  – Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 27.06.2022r: 2.949.999
  – Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 2.949.999
  – procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 27.06.2022r.: 56,71 %
  – procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 22,69 %
 2. Pan Marcin Garus
  – Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 27.06.2022r: 1.395.873
  – Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 1.395.87
  – procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 25.06.2020r.: 26,83 %
  – procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 10,74 %
 3. Astalis Sp. z o.o.
  – Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 27.06.2022 r: 460 000
  – Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 460 000
  – procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 27.06.2022 r.: 8,84 %
  – procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,54 %
 4. Pani Aleksandra Sobolewska
  – Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 27.06.2022 r: 324 000
  – Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 324 000
  – procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 27.06.2022 r.: 6,23 %
  – procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2,49 %

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
27-06-2022Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
27-06-2022Marcin GarusWiceprezes Zarządu