ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

12/2022 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2021 rok.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2022 r., informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2021, z dnia 22 kwietnia 2022 r. na dzień 28  kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
22-04-2022 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
22-04-2022 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu