ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

11/2022 Decyzja o umorzeniu subwencji otrzymanej z PFR

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ( „Emitent”, „Spółka” ) niniejszym informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku Emitent otrzymał w dniu dzisiejszym tj. 01.04.2022 r. decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu 73% subwencji finansowej otrzymanej z Państwowego Funduszu Rozwoju w kwocie 1.447.708,32 zł.

Pozostała kwota w wysokości 539.501,68 zł stanowiąca 27 % subwencji zostanie zwrócona w 24 równych ratach miesięcznych w terminie do 25.03.2024 r.

Subwencja finansowa w kwocie 1.987.210,00 zł z Państwowego Funduszu Rozwoju była uzyskana przez spółkę w 2020 roku w ramach tarczy antykryzysowej związanej z istnieniem pandemii COVID-19. Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie finansowe dla Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-01 Krzysztof Kosiorek -Soboolewski Prezes Zarządu
2022-04-01 Marcin Garus