ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

10/2022 Podpisanie listu intencyjnego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ( „Emitent”, „Spółka” ) informuje, że w dniu 25 marca 2022 roku otrzymał podpisany List Intencyjny z osobą fizyczną „Inwestor”, posiadającą 100% udziałów w spółce kapitałowej działającej w branży konstrukcji stalowych.

Intencją podpisanego Listu Intencyjnego jest:

  1. współpraca handlowa polegającej na udzielaniu przez Inwestora i jego spółkę zleceń do realizacji przez Emitenta,
  2. współpraca kapitałowa polegająca na intencji nabycia akcji nowej emisji i tym samym dokapitalizowania ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. na poziomie pozwalającym uzyskać ponad 5 % udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.


List Intencyjny nie stanowi umowy zobowiązującej, a wyraża jedynie wolę rozpoczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umów w zakresie i na warunkach w nim zakreślonych. Strony deklarują, że szczegółowy zakres praw i obowiązków dotyczący ewentualnej współpracy będzie przedmiotem ewentualnych odrębnych umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-25 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2022-03-25 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu