ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

5/2022 Podpisanie listu intencyjnego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2022 roku podpisał List Intencyjny ze spółką należącą do Skarbu Państwa będącą uznanym producentem szerokiej gamy wysoce specjalistycznych produktów dedykowanych przemysłowi obronnemu, lotniczemu oraz kolejowemu współpracującym z dużą ilością podmiotów realizujących dostawy sprzętu wojskowego dla sił zbrojnych.

Przedmiotem listu intencyjnego jest przystąpienie do współpracy w zakresie realizacji projektów na rzecz obronności (produkcji specjalnej )oraz w innych zidentyfikowanych obszarach zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem rynków skandynawskich.

List intencyjny nie stanowi umowy zobowiązującej, a wyraża jedynie wolę rozpoczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umowy w zakresie i na warunkach w nim zakreślonych. Strony deklarują, że szczegółowy zakres i zasady dotyczący ewentualnej współpracy będą określone we właściwych umowach, zawieranych na potrzeby realizacji ustalonych projektów (kontraktów).

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-25 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2022-01-25 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu