ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

1/2022 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (” Emitent” ) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 14 stycznia 2022 r. powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Garusa.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-14 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2022-01-14 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu