Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 27.10.2021 r. otrzymał od spółki działającej na rynku niemieckim kolejne zamówienie na wykonanie kontenerów o wartości około 500.481,00 zł.


Łączna wartość wszystkich otrzymanych zamówień przez Emitenta w okresie od 01 maja do 27 października 2021 r. wynosi około 2.940.442,00 zł.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent jest w trakcie realizacji otrzymanych zamówień, a termin zakończenia wszystkich pozostałych dostaw określony został do 09 marca 2022 r.

Realizacja poszczególnych zamówień nie przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na kontynuację dotychczasowej współpracy z klientem w ramach realizacji zamówień oraz biorąc pod uwagę, iż łączna wartość wszystkich zamówień pozyskanych w ramach umowy do realizacji przekracza stosowane przez Emitenta kryterium umowy istotnej wartości.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-27 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-10-27 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu