Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 14.10.2021 r. otrzymał od spółki działającej na rynku norweskim kolejne zamówienie na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na rynek brazylijski o wartości około 256.000,00 zł.


Łączna wartość wszystkich otrzymanych zamówień przez Emitenta w okresie od 02 lutego do 14 października 2021 r. wynosi około 1.068.000,00 zł.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent jest w trakcie realizacji otrzymanych zamówień, a termin zakończenia wszystkich pozostałych dostaw określony został do końca roku 2021 r.


W przypadku znaczącego przekroczenia terminu realizacji i dostawy oraz w przypadku wykonania zamówień w sposób znacząco odbiegający od sposobu określonego w zamówieniu kontrahenci mają możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.


Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na kontynuację dotychczasowej współpracy z klientem w ramach realizacji zamówień, a także ze względu na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-14 Krzysztof Kosiorek Sobolewski Prezes Zarządu
2021-10-14 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu