Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent” ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 września 2021 roku otrzymał podpisaną umowę w ramach konsorcjum ZREMB GROUP w składzie: podmiot branżowy z siedzibą w USA („Lider Konsorcjum” ) i ZREMB-CHOJNICE S.A. („Partner Konsorcjum” )dotyczącą realizacji zamówienia dla NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY („NDMA” )na wykonanie i dostawę 11 mostów taktycznych („Umowa”).

Konsorcjum ZREMB GROUP zgodnie z przedmiotem zamówienia wykona specjalistyczne zestawy mobilnych mostów taktycznych przeznaczonych dla sił zbrojnych Norwegii, z kontenerami do ich transportu oraz specjalistycznymi platformami typu FLATTRACKS również służącymi do ich transportu. Przedmiot umowy w ramach konsorcjum obejmuje także rozwiązania z zakresu logistyki Tactical Element Bridge jak też zintegrowanie oferowanego systemu do istniejącego już w posiadaniu Armii Norwegii połączenia z systemem bazy pontonów. W ramach przedmiotowej umowy Lider Konsorcjum jako podmiot specjalizujący się w produkcji mobilnych mostów zaprojektuje i wykona zakresy obejmujące część mostową wraz z systemowymi rozwiązaniami wymaganymi przez NDMA, Partner Konsorcjum zaś jako podmiot specjalizujący się w produkcji kontenerów – zaprojektuje i wykona kontenery i platformy FLATTRACKS służące do transportu mobilnych mostów taktycznych wraz z koncepcją z zakresu transportu i składowania TEB w różnych warunkach.

Wartość całej umowy w ramach zamówienia dla konsorcjum ZREMB GROUP wynosi w przeliczeniu na PLN ok 18.632.000,00 zł z czego na rzecz Emitenta przypadać będzie 1.550.000,00 zł.

Termin realizacji zamówienia określony w umowie to 15 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe warunki umowy oraz ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-16 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-09-16 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu