Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 14 lipca 2021 roku otrzymał od podmiotu działającego na rynku szwedzkim zamówienia na częściowe zaprojektowanie i wykonanie mobilnych stacjonarnych bezobsługowych zbiorników na paliwo przeznaczonych na rynek skandynawski. Łączna wartość otrzymanych zamówień wynosi około 195.625,14 zł.

Termin realizacji zamówień ustalono na na IV kwartał 2021 roku.

Realizacja zamówień nie przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o zamówieniach została uznana za istotną dla Emitenta, ze względu na otrzymanie zamówienia od nowego Klienta, a także ze względu na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-14 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-07-14 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu