Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, że od dnia 28 czerwca 2021 roku do dnia 09 lipca 2021 roku otrzymał od podmiotu działającego na rynku polskim zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie kontenerów na łączną wartość 550.000,00 zł. Kontenery będą docelowo użytkowane w Afryce oraz w Brazylii, trudnością techniczną jest to iż kontenery muszą zabezpieczać znajdujące się w środku sortowniki do metali szlachetnych zarówno od wilgoci jak i wysoce dodatnich jak i ujemnych temperatur, przewiduje się w tym celu wykonanie w firmie ZREMB odpowiednich testów szczelności również za pomocą urządzeń wytwarzających sztuczny dym.

Termin realizacji zamówień ustalono na IV kwartał 2021 roku.

Realizacja zamówień nie przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o zamówieniu została uznana za istotną dla Emitenta, ze względu na otrzymanie zamówienia od nowego Klienta, a także ze względu na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-09 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-07-09 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu