Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 09 grudnia 2020 roku informuje, że w okresie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. otrzymał od spółki działającej na rynku niemieckim kolejne zamówienia, na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na rynek niemiecki. Łączna wartość otrzymanych w powyższym okresie zamówień wynosi około 2.475.098,29 zł.

Terminy realizacji poszczególnych zamówień przypadają na okres od 25.01.2021 roku do 12.07.2021 roku.

Realizacja poszczególnych zamówień nie przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji ze względu na wartość złożonych zamówień, kontynuację dotychczasowej współpracy z klientem oraz biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku zamówień związaną z epidemią wywołaną koronawirusem COVID-19.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-04-30 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu