Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2021 roku otrzymał od Klienta w działającego na szerokim rynku w zakresie min. rozwiązań infrastrukturalnych dla branży obronnej z siedzibą w Holandii, zamówienie na wykonanie serii próbnej poziomych zabezpieczeń ochrony balistycznej dla mobilnych baz wojskowych. Emitent wykona również zasadniczą cześć zakresu konstrukcyjno-projektowego tego zamówienia.

W przypadku pozytywnych testów tego próbnego systemu istnieje szansa na pozyskanie kolejnych zamówień w tym zakresie.

Wartość zamówienia to 57.135 euro.

Realizacja zamówień przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych z tytułu opóźnienia w dostawach na zasadach ogólnych.

Termin realizacji zamówienia ustalono na koniec maja 2021 roku.

Szczegółowe warunki zamówienia oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja została uznana za istotną ze względu na nowy segment rynku, w którym Spółka dotychczas nie była obecna, oraz na perspektywę otrzymania dalszych zamówień w tym segmencie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-04-20 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu