Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 08 kwietnia 2021 roku otrzymał od Klienta działającego na globalnym rynku i dostarczającego rozwiązania w zakresie niestandardowych systemów do wierceń naftowych, gazowych i geotermalnych z siedzibą w Niemczech, zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie serii próbnej kontenerów elektrycznych służących do obsługi naziemnych wież wiertniczych z dopuszczeniem do pracy w temperaturach do – 45 stopni Celsjusza (onshore). Zgodnie z informacjami otrzymanymi od przedstawicieli Klienta, poprawne wykonanie próbnej serii kontenerów powinno skutkować złożeniem dalszych zamówień i uruchomieniem seryjnej produkcji tych kontenerów na rzecz ww. Klienta. Wartość zamówienia to 84.300 euro.

Realizacja zamówień przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych z tytułu opóźnienia w dostawach na zasadach ogólnych.

Termin realizacji zamówienia ustalono na początek lipca 2021 roku.

Szczegółowe warunki zamówienia oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja została uznana za istotną ze względu na nowy segment rynku, w którym Spółka dotychczas nie była obecna, oraz na perspektywę otrzymania dalszych zamówień w tym segmencie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-08 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-04-08 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu