Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 05 marca 2021r. otrzymał od kontrahenta z branży offshore zamówienie na wykonanie dwóch kompletów innowacyjnego urządzenia składającego się z dwóch ramp i jednej platformy. Urządzenie będzie służyć do przeładunku głownie specjalistycznego wyposażenia używanego podczas prac pomiędzy nabrzeżem/platformą a statkiem, na łączną wartość 104.628,00 euro.

Ostateczny termin wykonania zamówienia przypada na połowę maja 2021 roku

Realizacja poszczególnych zamówień nie przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji ze względu na otrzymanie zamówienia w nowym segmencie, w którym dotychczas Spółka nie działała, a także ze względu na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień z tego segmentu oraz biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku zamówień związaną z epidemią wywołaną koronawirusem COVID-19.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-05 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-03-05 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu