Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w okresie od dnia 8 stycznia 2021 roku do dnia 2 lutego 2021 roku otrzymał od kontrahentów z branży offshore zamówienia na wykonanie kontenerów na łączną wartość 1 782 298,36 zł brutto.


Ostateczny termin wykonania zamówień i dostawy wszystkich kontenerów przypada na dzień 15 czerwca 2021 roku, natomiast Emitent będzie zgodnie z ustalonymi indywidualnie harmonogramami sukcesywnie przekazywał kontrahentom przygotowane kontenery.


Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.


Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji ze względu na wartość zamówień złożonych w branży offshore , kontynuację dotychczasowej współpracy z klientami oraz biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku zamówień związaną z epidemią wywołaną koronawirusem COVID-19.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-02 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-02-02 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu