Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku informuje, że w okresie od dnia 17 czerwca do dnia 11 września 2020 r. otrzymał od spółki działającej na rynku niemieckim kolejne zamówienia, na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na rynek niemiecki. Łączna wartość otrzymanych w powyższym okresie zamówień wynosi około 2.554.669,44 zł.


Terminy realizacji poszczególnych zamówień przypadają na okres od września do grudnia 2020r.


Realizacja poszczególnych zamówień nie przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych.


Pozostałe szczegółowe warunki oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.


Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji ze względu na wartość złożonych zamówień oraz biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku zamówień związaną z epidemią wywołaną koronawirusem COVID-19.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-11 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-09-11 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu