Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 26 czerwca 2020 roku otrzymał od kontrahentów z branży offshore zamówienia na wykonanie kontenerów na łączną wartość ok 2.695.837 zł.

Ostateczny termin wykonania zamówień i dostawy wszystkich kontenerów przypadają nakoniec września 2020 roku, natomiast Emitent będzie zgodnie z ustalonymi harmonogramamisukcesywnie przekazywał kontrahentom przygotowane kontenery.

W przypadku znaczącego przekroczenia terminu realizacji i dostawy kontenerów orazw przypadku wykonania kontenerów w sposób znacząco odbiegający od sposobu określonegow zamówieniu kontrahenci mają możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadachogólnych.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względuna wartość otrzymanych zamówień i potencjalny przyszły wpływ na wyniki Emitenta.

W czasie pandemii koronawirusa COVID-19 i spadku cen ropy naftowej koniunktura w branży offshore znacznie się pogorszyła, jednak pomimo tego Emitentowi udało się pozyskać zamówienia w tym segmencie. Zadecydowało o tym doświadczenie Emitenta w branży jak też posiadane biuro konstrukcyjno-projektowe.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-06-26 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu