Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. otrzymał od kontrahenta będącego jednym z wiodących na świecie podmiotów w zakresie produkcji kompresorów, zamówienie na wykonanie kontenerów służących jako mobilne bazy sprężania. Wcześniej Spółka opracowała projekt takiego kontenera wraz z jego wykonaniem oraz wymaganym w tym procesie szeregiem dopuszczeń i certyfikacji.

Łączna wartość otrzymanego zamówienia wynosi około 215 000,00 zł.

Ostateczny termin wykonania zamówienia przypada na połowę września 2020 roku.

Realizacja poszczególnych zamówień nie przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechniestosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Realizacja przedmiotowego zlecenia umożliwi Emitentowi podpisanie 3 letniej umowyramowej z kontrahentem oraz realizację znacznie wyższych wolumenów zamówień dotyczącychw/w kontenerów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji ze względu na fakt rozpoczęcia działalności w nowym segmencie rynku na podstawie opracowanego przez Spółkę nowego kontenera, który w kolejnych okresach może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-18 Krzysztof Kosiorek-Soboleski Prezes Zarządu
2020-06-18 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu