Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 30 marca 2020 roku informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 r. otrzymał od spółki działającej na rynku niemieckim kolejne zamówienia, na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem dla wojsk NATO. Łączna wartość otrzymanych zamówień wynosi około 333.022 zł.

Ostateczny termin wykonania zamówień i dostawa wszystkich kontenerów do zamawiającego przypada na koniec sierpnia 2020 roku.

Realizacja poszczególnych zamówień nie przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji ze względu na wartość złożonych zamówień oraz biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku zamówień związaną z epidemią wywołaną koronawirusem COVID-19.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-16 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-06-16 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu