Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta powiadomienie sporządzone przez Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Garusa, zawierające zmianę informacji o transakcji na akcjach Spółki opublikowanej w formie raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2019-11-20 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu