Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.( „Emitent”, „Spółka” ) informuje, że w dniu 20 listopada 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta powiadomienie sporządzone przez Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, zawierające zmianę informacji o transakcji na akcjach Spółki opublikowanej w formie raportu bieżącego nr 20/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2019-11-20 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu