Podstawa prawna       
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 
Raport bieżący nr 4 / 2017

        
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”) informuje niniejszym , iż w dniu dzisiejszym tj. 24 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z dniem 24 stycznia 2017 roku:
1. Pana Kazimierza Stanisława Cemkę pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. techniczno –handlowych.
2. Panią Danutę Marię Wruck pełniącą funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych.
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-01-24 Prezes Zarządu Krzysztof Kosiorek-Sobolewski