Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

Raport bieżący nr 36 / 2017 

         
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”,”Emitent”_ informuje, iż w dniu 20 września 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę nr 14/2017 w przedmiocie wyboru członków Komitetu Audytu.

W oparciu o powyższą uchwałę Rada Nadzorcza Emitenta wybrała spośród swoich członków trzech członków Komitetu Audytu w osobach: 1. Piotr Pawlikowski

2. Adrian Strzelczyk

3. Wojciech Kołakowski

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2017-09-20 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2017-09-20 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu