Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

Raport bieżący nr 35 / 2017

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji (Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 27.07.2017 r, informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 września 2017 r., powziął informację, że podczas posiedzenia w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy postanowił odroczyć wydanie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu na dzień 26 września 2017 r., na godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w Sali nr B 65.

O kolejnych istotnych informacjach i kluczowych fazach związanych z zatwierdzaniem układu Emitent poinformuje niezwłocznie w formie raportów bieżących.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2017-09-12 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu  
2017-09-12 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu