Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 33 / 2017


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 lipca 2017 r., powziął informację, że na Zgromadzeniu Wierzycieli Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, Zgromadzenie Wierzycieli pozytywnie przegłosowało propozycje układowe złożone przez Emitenta. Wydane w dniu dzisiejszym postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wierzycieli propozycji układowych złożonych przez Spółkę będzie podlegało uprawomocnieniu. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 12 września 2017r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk –Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w Sali nr B 65 odbędzie się rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia przegłosowanych propozycji układowych.

O kolejnych kluczowych fazach związanych z zatwierdzaniem układu Emitent poinformuje niezwłocznie w formie raportów bieżących.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-27 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-07-27 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu