Podstawa prawna       
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
   Raport bieżący nr 29 / 2017

       
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ( Emitent )informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 18 lipca 2017 r. powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu Emitenta Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego.
 

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2017-07-18 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2017-07-18 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu