Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 

 Raport bieżący nr 17 / 2017

   
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 17 maj 2017 r., powziął informację od Nadzorcy Sądowego, że Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy wyznaczył na dzień 27 czerwca 2017 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk –Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w Sali nr C106 termin zwołania zgromadzenia wierzycieli Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji w celu głosowania nad układem.

Przedmiotem głosowania na zgromadzeniu wierzycieli Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji w dniu 27 czerwca 2017 r. będą propozycje układowe złożone przez Emitenta do Sądu w dniu 23 marca 2017r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-17 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-05-17 Marcin Garus Wiceprezes Zarzadu