Podstawa prawna      
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 

Raport bieżący nr 16 / 2017

        
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 kwietnia 2017 r., w Sądzie Rejonowym Gdańsk –Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy złożony został przez Nadzorcę Sądowego plan restrukturyzacyjny uzupełniony o prognozę finansową będący przedmiotem przyspieszonego postępowania układowego.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść uzupełnionego planu restrukturyzacyjnego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-10 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-04-10 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu