Podstawa prawna      
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 

Raport bieżący nr 14 / 2017

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego. nr 9/2017 z dnia 24 lutego 2017r., informuje, iż w dniu 9 marca 2017 r., w Sądzie Rejonowym Gdańsk –Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy złożony został przez Nadzorcę Sądowego plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności będących przedmiotem przyspieszonego postępowania układowego.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść planu restrukturyzacyjnego. Zgodnie z art. 89 ust. 2 w zw. z art. 455 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego, o dacie złożenia spisu wierzytelności obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-10 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-03-10 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu