Podstawa prawna      
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 

 
Raport bieżący nr 10 / 2017

  
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2017r. powziął informację, że w dniu 27 lutego 2017r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął Uchwałę nr 175/2017 w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji notowanych na Głównym Rynku GPW.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Uchwały nr 175/217 Zarządu GPW z dnia 27.02.2017r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-28 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu