Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 1 października 2019 roku otrzymał zamówienie na zaprojektowanie, wykonanie i dopuszczenie przez towarzystwo klasyfikacyjne na dwa kontenery hybrydowe typu offshore z funkcją redundacji mocy. Kontenery te odpowiednio wyposażone przeznaczone będą pracy w systemach integracji z konwencjonalnymi agregatami diesla lub dwupaliwowymi agregatami silnikowym optymalizując funkcjonowanie systemu poprzez podniesienie jego wydajności oraz redukcję ilości wydzielanych spalin. Mają one zastosowanie min na statkach morskich, holownikach i promach.
Szacunkowa wartość zamówienia to 28.000 euro za sztukę, zaś wartość końcowa będzie wyliczona na podstawie ilości zastosowanych komponentów.
Realizacja zamówień przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych z tytułu opóźnienia w dostawach na zasadach ogólnych.
Termin realizacji zamówienia ustalono na dzień 20 grudnia 2019r.
Szczegółowe warunki zamówienia oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.
Informacja została uznana za istotną ze względu na nowy segment rynku, w którym Spółka dotychczas nie była obecna, oraz na perspektywę otrzymania dalszych zamówień w tym segmencie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-01 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2019-10-01 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu