46/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez
osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 46 / 2019

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ” Emitent”
informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 26 sierpnia 2019 r.
powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu Emitenta Pana
Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego
raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-28 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2019-08-28 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu