Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 45 / 2019


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ” Emitent” informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 26 sierpnia 2019 r. powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu Emitenta Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-26 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2019-08-26 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu