Podstawa prawna       
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązkizarządcze.
 

Raport bieżący nr 40 / 2019 

         
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ” Emitent” informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 25 lipca 2019 r. powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu Emitenta Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-07-25 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-07-25 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu