Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

Raport bieżący nr 50 / 2017 

   
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku, informuje, że w dniu 21 grudnia wysłał do Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) odpowiedź na otrzymaną ofertę objęcia akcji Emitenta złożoną przez Spółkę, która w formie elektronicznej wpłynęła do Emitenta w dniu 18 grudnia 2017 roku. W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje kopię pisma, która zostało wysłane do Spółki.

DPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2017-12-21 Kzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2017-12-21 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu