Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

Raport bieżący nr 48 / 2017

        
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2017 z dnia 27 listopada 2017r., informuje, iż w dniu 12 grudnia 2017 r., w Sądzie Rejonowym Gdańsk –Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy złożony został przez Nadzorcę Sądowego plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności będących przedmiotem przyspieszonego postępowania układowego.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść planu restrukturyzacyjnego. Zgodnie z art. 89 ust. 2 w zw. z art. 455 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego, o dacie złożenia spisu wierzytelności obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2017-12-12 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2017-12-12 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu.