Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

 Raport bieżący nr 47 / 2017 

  
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji _Emitent _ informuje, że w dniu 7 grudnia 2017r. Spółka otrzymała zamówienie, na wykonanie elementów wyposażenia statku wraz z ich montażem od nowego Kontrahenta z branży stoczniowej na rynku polskim, na łączna wartość brutto 437.937,8 _słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 81 /100_ złotych. Wartość kontraktu może ulec zmianie w zależności od końcowej wagi konstrukcji_

Szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień. Umowa przewiduje dochodzenia kar umownych w wysokości 2% za każdy dzień spóźnienia dostawcy ale nie więcej niż 20% wartości umowy.

Zakładany termin realizacji ustalono sukcesywnie do początku stycznia 2018r.

Umowa ta została uznana za ważną dla Spółki, ze względu na pozyskanie nowego Kontrahenta w nowym obszarze działalności spółki pod względem produktowym , oraz ze względu na dalsze perspektywy współpracy z klientem w celu uzyskania kolejnych zamówień.
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2017-12-07 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2017-12-07 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu