Podstawa prawna       
Inne uregulowania  

Raport bieżący 41/2017

     
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, „Emitent”_ zgodnie z § 3 pkt 2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, zmienionej następnie Uchwałą nr 1269/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2015 roku przedstawia w załączeniu do publicznej wiadomości program naprawczy, wskazujący działania jakie zamierza podjąć Emitent w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2017-11-07 Krzysztof Kosiorek- Sobolewski Prezes Zarządu  
2017-11-07 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu