Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Raport bieżący nr 38 / 2018 

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.(„Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, raportu bieżącego nr 37/2015 z dnia 15  grudnia 2015 roku i raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 03 stycznia 2018 roku, informuje,iż w dniu dzisiejszym tj. 28 grudnia 2018r., wpłynął do siedziby Spółki podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr BDK/KR-RB/000091698/0220 z dnia 17 grudnia 2013 r., z górnym limitem do kwoty 3.500.000,00 zł („Aneks”). Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank Handlowy w Warszawie S.A. wyraził zgodę na wydłużenie ostatecznego terminu spłaty kredytu do dnia 20 grudnia 2019r.

Pozostałe istotne postanowienia aneksowanej umowy kredytu nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) – informacje poufne. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2018-12-28 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2018-12-28 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu